CYHOEDDIADAU

 
 

CYHOEDDIADAU WYTHNOSOL –
CLICIWCH AR Y DYDDIAD

Dolen y Tab 4 Tachwedd 2022

Dolen y Tab 27 Awst

Archif Dolen y Tab

 

 

 

CYHOEDDIAD ARBENNIG: HELPU PLANT FFOADURIAID

Rydym yn casglu dillad addas i’w hanfon i blant ffoaduriaid  yn Syria, Macedonia a Gwlad Groeg. Os gwelwch yn dda, a wnewch chi helpu?

Rydym yn gofyn i chi wneud pecyn o ddillad plentyn o 2 i 8 oed – sef DIM OND yr eitemau a restrir isod. Bydd angen i chi eu labelu’n glir. Rhowch y pecyn mewn bag yn llofft y capel – byddwn ni’n eu rhoi mewn bagiau pwrpasol ac yn trefnu i’w hanfon i’r plant.  DIM OND DILLAD NEWYDD NEU CYSTAL  Â NEWYDD.

Ar y funud rydym yn casglu dillad haf.  Dylai pob pecyn gynnwys: 2 nicyr/pants/trôns; 1 fest, 2 bâr o sanau/socs,  1 trowsus, 1 crysT, 1 siwmper /hoodie, 1 het haul/ cap baseball, a dim byd arall.

SUT MAE’N GWEITHIO?
Mae Carys Davies mewn cysylltiad â chydlynydd Kit for Kids yng Nghaerdydd, sy’n darparu pecynnau penodol o ddillad pwrpasol ar gyfer plant 2-8 oed mewn gwersylloedd ffoaduriaid yn Syria, Macedonia a Gwlad Groeg.

Mae’r Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol yn awyddus i gefnogi hyn, dan arweiniad Carys, ac yn gofyn am eich cefnogaeth. Byddwn ni’n darparu bagiau pwrpasol ac yn sicrhau bod pob pecyn yn cynnwys dillad priodol, ac yn eu labelu. Dylid llenwi bonyn sydd ar yr daflen (gyferbyn) a’i ludo ar y bag. Gellir gadael y bagiau yn y lle arferol yn llofft y capel.  Os nad oes gennych ddillad plant mewn cyflwr da i’w cynnig, mae croeso i chi gyfrannu’n ariannol, ac fe brynwn ni’r dillad. (Arian i Carys Davies neu Ann Davies)

Diolch i chi am eich parodrwydd a’ch haelioni yn y cyswllt hwn yn y gorffennol. Ni fydd y casgliad hwn yn mennu ar ein casgliadau i dîm Teuluoedd Mewn Angen y Gwasanaethau Cymdeithasol. Bydd hwnnw’n ail-ddechrau pan fydd y tîm angen ein help.

I lawrlwytho’r daflen gyferbyn, cliciwch YMA:

 

CYHOEDDIADAU TABERNACL EFAIL ISAF MAWRTH 13eg

Trefn a Chyhoeddiadau Mawrth 6, 2016 

Cyhoeddiadau Chwefror 14eg

Taflen Ionawr 24ain, 2016

Cyhoeddiadau Tachwedd 22

Cyhoeddiadau Tachwedd 1

Taflen Hydref 25ain

Cyhoeddiadau Hydref 18fed

Cyhoeddiadau Hydref 11eg

Taflen Hydref 4ydd

Cyhoeddiadau Medi 27

Cyhoeddiadau Medi 20

Cyhoeddiadau Medi 13

Cyhoeddiadau Medi 6

Taflen Awst 30, 2015

Cyhoeddiadau Awst 16, 2015

Cyhoeddiadau Awst 2, 2015

Taflen Gorffennaf 19, 2015

Cyhoeddiadau Gorffennaf 12

Taflen Gorffennaf 5

Cyhoeddiadau Mehefin 28

Cyhoeddiadau Mehefin 21

Cyhoeddiadau Chwefror 8, 2015

Cyhoeddiadau Chwefror 1, 2015

Cyhoeddiadau Ionawr 11, 2015

Cyhoedddiadau a Thaflen Ionawr 4, 2015

Cyhoeddiadau Rhagfyr 28ain

Cyhoeddiadau Rhagfyr 21

Cyhoeddiadau Rhagfyr 14

Cyhoeddiadau Rhagfyr 7

Cyhoeddiadau Tachwedd 30ain

Cyhoeddiadau Tachwedd 23

Cyhoeddiadau Tach 16