CYHOEDDIADAU

GWASANAETH DANFON BWYD

Cliciwch YMA i weld pa gwmnïau lleol sy’n cynnig gwsanaeth danfon bwyd i gwsmeriaid sy’n hunan-ynysu.

 
CASGLIAD AT DDIFROD Y LLIFOGYDD
DIOLCH YN FAWR IAWN i chi i gyd am eich ymateb anhygoel i’r apêl yma. Drwy haelioni dihysbydd aelodau a chyfeillion y Tabernacl, mae’r casgliad wedi cyrraedd £1,800 yn barod, gydag wythnos i fynd, a heb gyfrif cyfraniad canolog gan y capel. Bydd John Llew yn trosglwyddo siec i Rhoddion Llifogydd RhCT ddiwedd y mis.
 
BANC BWYD TAF ELÁI
A CORONAVIRUS
Mae’r Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol yn awyddus i barhau â’n cefnogaeth i’r Banc Bwyd lleol yn ystod yr amser dyrys sydd o’n blaenau. Rydyn ni i gyd wedi clywed ar y newyddion ei bod hi’n argyfwng ar yr elusen yn wyneb y cyfyngiadau presennol, a’r angen am eu help yn cynyddu wrth i bobl wynebu caledi ychwanegol.
Fel y gwyddoch, mae’r Tabernacl ers blynyddoedd yn hwb casglu bwyd ac yn helpu gyda’r casgliad blynyddol yn Tesco. Mae’n amhosib cynnal y drefn hon oherwydd y cyfyngu presennol ar ymgynnull a chymdeithasu, ac wrth ddiolch i chi am gefnogi un apêl, rydyn ni’n gofyn i chi fynd i’ch pocedi unwaith eto.
 
Ein gobaith ydy anfon siec sylweddol at y Banc Bwyd fel bo modd i’w trefnwyr brynu’r bwyd sydd ei angen. Rydyn ni wedi derbyn £350 yn barod, ac yn gobeithio ychwanegu’n sylweddol at hyn, a gofyn i’r capel yn ganolog am gyfraniad hefyd.
 
Gofynnwn i chi anfon siec at Arwyn Jones, ein trysorydd, yn daladwy i Capel y Tabernacl Cyf, gyda nodyn yn enwi’r Banc Bwyd. Dyma ei gyfeiriad:
Mr Arwyn Lloyd Jones
Tŷ Newydd
39 Parc Bryn Derwen
Llanharan
Pontyclun
CF72 9TU
 
Neu medrwch wneud trosglwyddiad banc i:
Côd didoli 30-96-72 Rhif cyfrif 03607499
a chofiwch gynnwys eich enw a nodi Banc Bwyd.
 
Rydyn ni’n ymwybodol eich bod, fel arfer, yn falch o gyfle i ymestyn allan at y gymuned leol, a hynny mewn ffordd ymarferol, ac yn hyderus y bydd eich ymateb mor galonogol ag erioed.
 
WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL
Am resymau amlwg, ni fydd hi’n bosib codi arian yn y dulliau arferol eleni, ac mae Cymorth Cristnogol yn gofyn i’w cefnogwyr fod yn ddyfeisgar er mwyn cynnal prosiectau pwysig ac amddiffyn y tlawd a’r anghenus yn ein byd yn ystod argyfwng Coronavirus.
 
Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, plîs cysylltwch â
johnllewt@hotmail.com
neu
ann.pentyrch@btinternet.com 

CYHOEDDIADAU WYTHNOSOL –
CLICIWCH AR Y DYDDIAD

Cyhoeddiadau 15 Mawrth 2020

Cyhoeddiadau 8 Mawrth 2020

Cyhoeddiadau Mawrth 1af 2020

Cyhoeddiadau 23 Chwefror 2020

Cyhoeddiadau 16 Chwefror 2020

Cyhoeddiadau Chwefror 2il, 2020

Cyhoeddiadau 26 Ionawr

Cyhoeddiadau 19 Ionawr 2020

Cyhoeddiadau 12 Ionawr 2020

Cyhoeddiadau 5 Ionawr 2020

Cyhoeddiadau 22 Rhagfyr 2019

Cyhoeddiadau 8 Rhagfyr 2019

Cyhoeddiadau 24 Tachwedd 2019

Cyhoeddiadau 17 Tachwedd, 2019

Cyhoeddiadau 10 Tachwedd 2019

Cyhoeddiadau 3 Tachwedd 2019

Cyhoeddiadau 27 Hydref 2019

Cyhoeddiadau 20 Hydref 2019

Cyhoeddiadau 13 Hydref 2019

Cyhoeddiadau 6 Hydref 2019

Cyhoeddiadau 22 Medi, 2019

Cyhoeddiadau 15 Medi, 2019

Cyhoeddiadau 1 Medi 2019

Cyhoeddiadau 21 Gorffennaf 2019

Cyhoeddiadau 7 Gorffennaf 2019

Cyhoeddiadau 30 Mehefin 2019

Cyhoeddiadau 23 Mehefin, 2019

Cyhoeddiadau 16 Mehefin 2019

Cyhoeddiadau 9 Mehefin, 2019

Cyhoeddiadau 26 Mai 2019

Cyhoeddiadau 19 Mai, 2019

Cyhoeddiadau 12 Mai, 2019

Cyhoeddiadau 5 Mai 2019

Cyhoeddiadau Sul y Pasg 2019

Cyhoeddiadau 14 Ebrill 2019

Cyhoeddiadau 7 Ebrill 2019

Cyhoeddiadau 31 Mawrth 2019
Cyhoeddiadau 24 Mawrth 2019

Cyhoeddiadau 17 Mawrth 2019

Cyhoeddiadau 10 Mawrth 2019

Cyhoeddiadau 3 Mawrth 2019

Cyhoeddiadau 24 Chwefror 2019

Cyhoeddiadau 17 Chwefror, 2019

Cyhoeddiadau 10 Chwefror, 2019

Cyhoeddiadau 3 Chwefror 2019

Cyhoeddiadau 27 Ionawr 2019

Cyhoeddiadau 20 Ionawr 2019

Cyhoeddiadau 13 Ionawr 2019

Cyhoeddiadau 6 Ionawr 2019

Cyhoeddiadau diwedd y flwyddyn 2018

Cyhoeddiadau 16 Rhag 2018

Cyhoeddiadau 2 Rhagfyr 2018

Cyhoeddiad Arbennig am Elusen Cwtch

Cyhoeddiadau 25 Tachwedd 2018

Cyhoeddiadau 18 Tachwedd 2018

Cyhoeddiadau 4 Tachwedd 2018

Cyhoeddiadau 21 Hydref 2018

Cyhoeddiadau 14 Hydref 2018

Cyhoeddiadau 7 Hydref, 2018

Cyhoeddiadau 30 Medi, 2018

Cyhoeddiadau Medi 23ain, 2018

Cyhoeddiadau Medi 16, 2018

Cyhoeddiadau 9 Medi, 2018

Cyhoeddiadau Medi’r 2il

 

 

APÊL MADAGASCAR 2018

Mae apêl Undeb yr Annibynwyr Cymraeg eleni’n anelu at godi £200,000 i helpu Madagascar, un o wledydd tlotaf y byd. Bydd yr arian yn cefnogi prosiectau i ddarparu lloches i ferched bregus, meddygfa a deintyddfa i bobl anghenus, cartref i blant amddifad, a chynllun i hyfforddi gweinidogion i ddysgu’r bobl sut i dyfu mwy o gnydau er mwyn lliniaru problemau diffyg maeth.

Daw’r apêl i ben ym mis Mehefin 2019, a’n gobaith ni fel capel yw casglu £30 gan  bob aelod dros y flwyddyn. Erbyn diwedd mis Medi bydd amlenni pwrpasol ar gael i bob aelod gyfrannu yn ôl eu dymuniad, a chyflenwad i gyfeillion yn ein plith sy’n awyddus i gefnogi. Mae croeso mawr i unrhyw un drefnu achlysur fel bore coffi hefyd, i chwyddo’r coffrau.

 Byddai’n braf anelu at godi dros £5,000 fel coron deilwng ar ymdrechion gloyw Merched y Tab i groesawu’r bobl o Fadagascar fu yma yn ystod dathliadau’r daucanmlwyddiant ym mis Mehefin.

 

Cyhoeddiadau’r Haf, 2018

Cyhoeddiadau 15 Gorff 2018

Cyhoeddiadau 8 Gorff 2018

Cyhoeddiadau 24 Mehefin 2018

Cyhoeddiadau Mehefin 17eg, 2018

Cyhoeddiadau Mehefin 10fed, 2018

Cyhoeddiadau 3 Mehefin, 2018

Cyhoeddiadau 20 Mai, 2018

Cyhoeddiadau 13 Mai, 2018

Cyhoeddiadau 29 Ebrill, 2018

Cyhoeddiadau 22 Ebrill, 2018

Cyhoeddiadau 8 Ebrill 2018

Cyhoeddiadau Sul y Pasg, 2018

Cyhoeddiadau 25 Mawrth 2018

Cyhoeddiadau 18 Mawrth 2018

Cyhoeddiadau 25 Chwefror 2018

Cyhoeddiadau Chwefror 11eg, 2018

Cyhoeddiadau 4 Chwefror, 2018

Cyhoeddiadau Ionawr 28ain, 2018

Cyhoeddiadau Ionawr 21 2018

Cyhoeddiadau 7 Ionawr, 2018

Cyhoeddiadau Noswyl Nadolig

Cyhoeddiadau Rhagfyr 10fed

Cyhoeddiadau Rhagfyr 3ydd 2017

Cyhoeddiadau Tachwedd 26ain

Cyhoeddiadau 19 Tachwedd 2017

Cyhoeddiadau Tachwedd 5 2017

Cyhoeddiadau Hydref 29ain, 2017

Cyhoeddiadau Hydref 22, 2017

Cyhoeddiadau Medi 24ain, 2017

Cyhoeddiadau Medi’r 17eg, 2017

Cyhoeddiadau Medi’r 10fed, 2017

Cyhoeddiadau Gorffennaf 16eg, 2017

Cyhoeddiadau Gorffennaf 2, 2017

Cyhoeddiadau Mehefin 26, 2017

Cyhoeddiadau Mai 28ain, 2017

Cyhoeddiadau Mai 21ain, 2017

Cyhoeddiadau Mai 14eg, 2017

Cyhoeddiadau Mai 7, 2017

CYHOEDDIAD BRYS AM ARGYFWNG MOSUL – CILIWCH YMA

Cyhoeddiadau Ebrill 23ain

Cyhoeddiadau Sul y Pasg

Cyhoeddiadau Sul y Blodau

Cyhoeddiadau Mawrth 26, 2017

Cyhoeddiadau Mawrth19eg, 2017

Cyhoeddiadau Mawrth 12fed, 2017

Cyhoeddiadau Mawrth 5ed 2017

Cyhoeddiadau Chwefror 26ain, 2017

Cyhoeddiadau Chwefror 19eg, 2017

Cyhoeddiadau Chwefror 12fed, 2017

Cyhoeddiadau Chwefror 5ed, 2017

Cyhoeddiadau Ionawr 29ain, 2017

Cyhoeddiadau Ionawr 22ain 2017

Cyhoeddiadau Ionawr 15fed 2017

Cyhoeddiadau Ionawr 8fed, 2017

Cyhoeddiadau Rhagfyr 18fed, 2016 

Cyhoeddiadau Rhagfyr 11, 2016

Cyhoeddiadau Rhagfyr 4, 2016

Cyhoeddiadau Tachwedd 27, 2016

Cyhoeddiadau Tachwedd 20fed, 2016

Cyhoeddiadau Tachwedd 13eg, 2016

Cyhoeddiadau Tachwedd 6ed, 2016

Cyhoeddiadau Hydref 30ain, 2016

Trefn yr Oedfa, Hydref 23ain 2016

Cyhoeddiadau Hydref 23ain, 2016

Cyhoeddiadau Hydref 16eg, 2016

Cyhoeddiadau Hydref 9fed, 2016

Taflen Hydref 2il, 2016

Cyhoeddiadau Medi 25ain, 2016

Cyhoeddiadau Medi 18fed, 2016

Cyhoeddiadau Medi’r 11eg, 2016

Cyhoeddiadau Medi 4

Cyhoeddiadau Awst 21ain

Cyhoeddiadau Gorffennaf 24, 2016

Cyhoeddiadau Gorffennaf 3, 2016

Taflen Gorff 3, 2016

Cyhoeddiadau Mehefin 26ain

Cyhoeddiadau Mehefin 19

Cyhoeddiadau 5 Mehefin 2016

Taflen Mai 22

Cyhoeddiadau Mai 15

Cyhoeddiadau Mai 8

Cyhoeddiadau Mai 1

Taflen Ebrill 24ain

Cyhoeddiadau Ebrill 17

Cyhoeddiadau Mawrth 20fed

CYHOEDDIAD ARBENNIG: HELPU PLANT FFOADURIAID

Rydym yn casglu dillad addas i’w hanfon i blant ffoaduriaid  yn Syria, Macedonia a Gwlad Groeg. Os gwelwch yn dda, a wnewch chi helpu?

Rydym yn gofyn i chi wneud pecyn o ddillad plentyn o 2 i 8 oed – sef DIM OND yr eitemau a restrir isod. Bydd angen i chi eu labelu’n glir. Rhowch y pecyn mewn bag yn llofft y capel – byddwn ni’n eu rhoi mewn bagiau pwrpasol ac yn trefnu i’w hanfon i’r plant.  DIM OND DILLAD NEWYDD NEU CYSTAL  Â NEWYDD.

Kit for Kids fersiwn 2Ar y funud rydym yn casglu dillad haf.  Dylai pob pecyn gynnwys: 2 nicyr/pants/trôns; 1 fest, 2 bâr o sanau/socs,  1 trowsus, 1 crysT, 1 siwmper /hoodie, 1 het haul/ cap baseball, a dim byd arall.

SUT MAE’N GWEITHIO?
Mae Carys Davies mewn cysylltiad â chydlynydd Kit for Kids yng Nghaerdydd, sy’n darparu pecynnau penodol o ddillad pwrpasol ar gyfer plant 2-8 oed mewn gwersylloedd ffoaduriaid yn Syria, Macedonia a Gwlad Groeg.

Mae’r Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol yn awyddus i gefnogi hyn, dan arweiniad Carys, ac yn gofyn am eich cefnogaeth. Byddwn ni’n darparu bagiau pwrpasol ac yn sicrhau bod pob pecyn yn cynnwys dillad priodol, ac yn eu labelu. Dylid llenwi bonyn sydd ar yr daflen (gyferbyn) a’i ludo ar y bag. Gellir gadael y bagiau yn y lle arferol yn llofft y capel.  Os nad oes gennych ddillad plant mewn cyflwr da i’w cynnig, mae croeso i chi gyfrannu’n ariannol, ac fe brynwn ni’r dillad. (Arian i Carys Davies neu Ann Davies)

Diolch i chi am eich parodrwydd a’ch haelioni yn y cyswllt hwn yn y gorffennol. Ni fydd y casgliad hwn yn mennu ar ein casgliadau i dîm Teuluoedd Mewn Angen y Gwasanaethau Cymdeithasol. Bydd hwnnw’n ail-ddechrau pan fydd y tîm angen ein help.

I lawrlwytho’r daflen gyferbyn, cliciwch YMA:

 

CYHOEDDIADAU TABERNACL EFAIL ISAF MAWRTH 13eg

Trefn a Chyhoeddiadau Mawrth 6, 2016 

Cyhoeddiadau Chwefror 14eg

Taflen Ionawr 24ain, 2016

Cyhoeddiadau Tachwedd 22

Cyhoeddiadau Tachwedd 1

Taflen Hydref 25ain

Cyhoeddiadau Hydref 18fed

Cyhoeddiadau Hydref 11eg

Taflen Hydref 4ydd

Cyhoeddiadau Medi 27

Cyhoeddiadau Medi 20

Cyhoeddiadau Medi 13

Cyhoeddiadau Medi 6

Taflen Awst 30, 2015

Cyhoeddiadau Awst 16, 2015

Cyhoeddiadau Awst 2, 2015

Taflen Gorffennaf 19, 2015

Cyhoeddiadau Gorffennaf 12

Taflen Gorffennaf 5

Cyhoeddiadau Mehefin 28

Cyhoeddiadau Mehefin 21

Cyhoeddiadau Chwefror 8, 2015

Cyhoeddiadau Chwefror 1, 2015

Cyhoeddiadau Ionawr 11, 2015

Cyhoedddiadau a Thaflen Ionawr 4, 2015

Cyhoeddiadau Rhagfyr 28ain

Cyhoeddiadau Rhagfyr 21

Cyhoeddiadau Rhagfyr 14

Cyhoeddiadau Rhagfyr 7

Cyhoeddiadau Tachwedd 30ain

Cyhoeddiadau Tachwedd 23

Cyhoeddiadau Tach 16