Cyhoeddiadau

CYHOEDDIADAU WYTHNOSOL – CLICIWCH AR Y DYDDIAD:

Mae’r cyhoeddiadau diweddaraf YMA

Cyhoeddiadau 20 Mai, 2018

Cyhoeddiadau 13 Mai, 2018

Cyhoeddiadau 29 Ebrill, 2018

Cyhoeddiadau 22 Ebrill, 2018

Cyhoeddiadau 8 Ebrill 2018

Cyhoeddiadau Sul y Pasg, 2018

Cyhoeddiadau 25 Mawrth 2018

Cyhoeddiadau 18 Mawrth 2018

Cyhoeddiadau 25 Chwefror 2018

Cyhoeddiadau Chwefror 11eg, 2018

Cyhoeddiadau 4 Chwefror, 2018

Cyhoeddiadau Ionawr 28ain, 2018

Cyhoeddiadau Ionawr 21 2018

Cyhoeddiadau 7 Ionawr, 2018

Cyhoeddiadau Noswyl Nadolig

Cyhoeddiadau Rhagfyr 10fed

Cyhoeddiadau Rhagfyr 3ydd 2017

Cyhoeddiadau Tachwedd 26ain

Cyhoeddiadau 19 Tachwedd 2017

Cyhoeddiadau Tachwedd 5 2017

Cyhoeddiadau Hydref 29ain, 2017

Cyhoeddiadau Hydref 22, 2017

Cyhoeddiadau Medi 24ain, 2017

Cyhoeddiadau Medi’r 17eg, 2017

Cyhoeddiadau Medi’r 10fed, 2017

Cyhoeddiadau Gorffennaf 16eg, 2017

Cyhoeddiadau Gorffennaf 2, 2017

Cyhoeddiadau Mehefin 26, 2017

Cyhoeddiadau Mai 28ain, 2017

Cyhoeddiadau Mai 21ain, 2017

Cyhoeddiadau Mai 14eg, 2017

Cyhoeddiadau Mai 7, 2017

CYHOEDDIAD BRYS AM ARGYFWNG MOSUL – CILIWCH YMA

Cyhoeddiadau Ebrill 23ain 

Cyhoeddiadau Sul y Pasg

Cyhoeddiadau Sul y Blodau

Cyhoeddiadau Mawrth 26, 2017

Cyhoeddiadau Mawrth19eg, 2017

Cyhoeddiadau Mawrth 12fed, 2017

Cyhoeddiadau Mawrth 5ed 2017

Cyhoeddiadau Chwefror 26ain, 2017

Cyhoeddiadau Chwefror 19eg, 2017

Cyhoeddiadau Chwefror 12fed, 2017

Cyhoeddiadau Chwefror 5ed, 2017

Cyhoeddiadau Ionawr 29ain, 2017

Cyhoeddiadau Ionawr 22ain 2017

Cyhoeddiadau Ionawr 15fed 2017

Cyhoeddiadau Ionawr 8fed, 2017

Cyhoeddiadau Rhagfyr 18fed, 2016 

Cyhoeddiadau Rhagfyr 11, 2016

Cyhoeddiadau Rhagfyr 4, 2016

Cyhoeddiadau Tachwedd 27, 2016

Cyhoeddiadau Tachwedd 20fed, 2016

Cyhoeddiadau Tachwedd 13eg, 2016

Cyhoeddiadau Tachwedd 6ed, 2016

Cyhoeddiadau Hydref 30ain, 2016

Trefn yr Oedfa, Hydref 23ain 2016

Cyhoeddiadau Hydref 23ain, 2016

Cyhoeddiadau Hydref 16eg, 2016

Cyhoeddiadau Hydref 9fed, 2016

Taflen Hydref 2il, 2016

Cyhoeddiadau Medi 25ain, 2016

Cyhoeddiadau Medi 18fed, 2016

Cyhoeddiadau Medi’r 11eg, 2016

Cyhoeddiadau Medi 4

Cyhoeddiadau Awst 21ain

Cyhoeddiadau Gorffennaf 24, 2016

Cyhoeddiadau Gorffennaf 3, 2016

Taflen Gorff 3, 2016

Cyhoeddiadau Mehefin 26ain

Cyhoeddiadau Mehefin 19

Cyhoeddiadau 5 Mehefin 2016

Taflen Mai 22

Cyhoeddiadau Mai 15

Cyhoeddiadau Mai 8

Cyhoeddiadau Mai 1

Taflen Ebrill 24ain

Cyhoeddiadau Ebrill 17

Cyhoeddiadau Mawrth 20fed

CYHOEDDIAD ARBENNIG: HELPU PLANT FFOADURIAID

Rydym yn casglu dillad addas i’w hanfon i blant ffoaduriaid  yn Syria, Macedonia a Gwlad Groeg. Os gwelwch yn dda, a wnewch chi helpu?

Rydym yn gofyn i chi wneud pecyn o ddillad plentyn o 2 i 8 oed – sef DIM OND yr eitemau a restrir isod. Bydd angen i chi eu labelu’n glir. Rhowch y pecyn mewn bag yn llofft y capel – byddwn ni’n eu rhoi mewn bagiau pwrpasol ac yn trefnu i’w hanfon i’r plant.  DIM OND DILLAD NEWYDD NEU CYSTAL  Â NEWYDD.

Kit for Kids fersiwn 2Ar y funud rydym yn casglu dillad haf.  Dylai pob pecyn gynnwys: 2 nicyr/pants/trôns; 1 fest, 2 bâr o sanau/socs,  1 trowsus, 1 crysT, 1 siwmper /hoodie, 1 het haul/ cap baseball, a dim byd arall.

SUT MAE’N GWEITHIO?
Mae Carys Davies mewn cysylltiad â chydlynydd Kit for Kids yng Nghaerdydd, sy’n darparu pecynnau penodol o ddillad pwrpasol ar gyfer plant 2-8 oed mewn gwersylloedd ffoaduriaid yn Syria, Macedonia a Gwlad Groeg.

Mae’r Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol yn awyddus i gefnogi hyn, dan arweiniad Carys, ac yn gofyn am eich cefnogaeth. Byddwn ni’n darparu bagiau pwrpasol ac yn sicrhau bod pob pecyn yn cynnwys dillad priodol, ac yn eu labelu. Dylid llenwi bonyn sydd ar yr daflen (gyferbyn) a’i ludo ar y bag. Gellir gadael y bagiau yn y lle arferol yn llofft y capel.  Os nad oes gennych ddillad plant mewn cyflwr da i’w cynnig, mae croeso i chi gyfrannu’n ariannol, ac fe brynwn ni’r dillad. (Arian i Carys Davies neu Ann Davies)

Diolch i chi am eich parodrwydd a’ch haelioni yn y cyswllt hwn yn y gorffennol. Ni fydd y casgliad hwn yn mennu ar ein casgliadau i dîm Teuluoedd Mewn Angen y Gwasanaethau Cymdeithasol. Bydd hwnnw’n ail-ddechrau pan fydd y tîm angen ein help.

I lawrlwytho’r daflen gyferbyn, cliciwch YMA:

 

CYHOEDDIADAU TABERNACL EFAIL ISAF MAWRTH 13eg

Trefn a Chyhoeddiadau Mawrth 6, 2016 

Cyhoeddiadau Chwefror 14eg

Taflen Ionawr 24ain, 2016

Cyhoeddiadau Tachwedd 22

Cyhoeddiadau Tachwedd 1

Taflen Hydref 25ain

Cyhoeddiadau Hydref 18fed

Cyhoeddiadau Hydref 11eg

Taflen Hydref 4ydd

Cyhoeddiadau Medi 27

Cyhoeddiadau Medi 20

Cyhoeddiadau Medi 13

Cyhoeddiadau Medi 6

Taflen Awst 30, 2015

Cyhoeddiadau Awst 16, 2015

Cyhoeddiadau Awst 2, 2015

Taflen Gorffennaf 19, 2015

Cyhoeddiadau Gorffennaf 12

Taflen Gorffennaf 5

Cyhoeddiadau Mehefin 28

Cyhoeddiadau Mehefin 21

Cyhoeddiadau Chwefror 8, 2015

Cyhoeddiadau Chwefror 1, 2015

Cyhoeddiadau Ionawr 11, 2015

Cyhoedddiadau a Thaflen Ionawr 4, 2015

Cyhoeddiadau Rhagfyr 28ain

Cyhoeddiadau Rhagfyr 21

Cyhoeddiadau Rhagfyr 14

Cyhoeddiadau Rhagfyr 7

Cyhoeddiadau Tachwedd 30ain

Cyhoeddiadau Tachwedd 23

Cyhoeddiadau Tach 16