Pwy yw Pwy

Pwy yw Pwy?

 

Cyfarwyddwyr / Ymddiriedolwyr
Edwyn Evans(Cadeirydd)
Geraint Wyn Davies
Hefin Gruffydd
Bethan Guilfoyle
Bethan Herbert
Eleri Jones
Helen Middleton
Iwan Rowlands
Gwenfil Thomas
Michael West
Nia Williams

Ysgrifennydd:
Gwilym Huws

Trysorydd:
Arwyn Jones 

Os hoffech gysylltu gydag unrhyw un sy’n trefnu bywyd yr eglwys, neu os hoffech gael gwybodaeth ychwanegol am unrhyw beth, medrwch weld y rhifyn diweddaraf o’r llyfryn Pwy yw Pwy? drwy glicio YMA