1841 - 1904

1841    Dechreuwyd yr 'achos' yn Efail Isaf - Cangen o Eglwys Taihirion, Rhydlafar gyda'r Parch Lemuel Smith yn Weinidog.

"Cychwynnwyd yn y ‘longroom' perthynol i dafarndy'r pentre a elwir ‘Carpenters' Arms'. Safai yr ystafell hon ar wahân i'r 'Carpenters' yn ymyl yr ardd, lle'r oedd grisiau yn esgyn iddi o'r tu allan".  (O lyfryn y Canmlwyddiant 1941)

Penderfynwyd adeiladu capel ar dir fferm Y Celyn.

1842    Gosodwyd y sylfaen ar ddechrau'r flwyddyn.  Bu farw Y Parch Lemuel Smith. Sefydlwyd y Parch Levi Lawrence yn Weinidog.

1843    Adeiladwyd ac agorwyd y capel cyntaf.

1847    Gadawodd y Parch Levi Lawrence i ofalu am Eglwys Adulam, Merthyr Tudful.

1851    25 o aelodau gyda'r Parch John Taihirion Davies yn Weinidog.

1869    71 o aelodau a'r capel cyntaf wedi mynd yn rhy fach. Penderfynwyd adeiladu capel newydd.

1870    Gorffennaf 3ydd a 4ydd. Agorwyd y capel presennol ar gost o £830.00.

1878    Aelodaeth yn 144. Erbyn diwedd y flwyddyn collwyd 27 o aelodau oherwydd cau pob pwll glo yn y gymdogaeth. Symudodd yr aelodau yma i’r Rhondda a Chwm Garw.

1898    Codwyd y festri a'r stabl oddi tano am £250.00

1901    Medi. Cynhaliwyd Cyfarfodydd Jiwbilî i ddathlu hanner can mlynedd gweinidogaeth John Taihirion Davies.

1904    Bu farw Y Parch. John Taihirion Davies.

 

GWEINIDOGION

Y Parchedig Lemuel Smith                            1841 - 1842

Y Parchedig Levi Lawrence                           1842 - 1847

Y Parchedig John Taihirion Davies                   1851 - 1904

 

 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size