Ehangu yn 2010

I ateb y galw am well cyfleusterau bu'r capel yn edrych ar ffyrdd i ychwanegu at y ddarpariaeth oedd ar gael i'r gynulleidfa ac i'r gymuned.

Furfiwyd Cwmni Elusennol i warchod buddiannau'r Capel a gyda chymorth grantiau a chefnogaeth y gynulleidfa cychwynwyd ar y gwaith sylweddol i ehangu'r festri a gwella'r capel.

Y cam cyntaf yw adeiladu'r Ganolfan a agorwyd ym Medi 2010. 

 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size