Cychwyn y Pentref

Roedd dyn wedi ymsefydlu yn ardal y Garth ers Oes y Cerrig ac mae'r olynion cynharaf o'i waith i'w weld yn Cae'r Arfau rhwng Creigiau ac Efail Isaf. 

Mae'r twmpathau ar ben y Garth yn dyddio o'r Oes Efydd

Mae'n amlwg fod ffermio wedi bod yn fodd i gynnal cymunedau yn yr ardal a gellir olrhain hanes nifer o ffermydd yr ardal dros y canrifoedd.

Ymhlith y ffermydd mae Fferm Celyn a Fferm Garth Uchaf.

Mae sôn yn 1671 am fwthyn Gwaun Hirion gyda efail wrth ei ymyl yn rhan o ystad y Ffrwd.  

Roedd Gwaun Hirion (neu Gweunydd Hirion) ar safle presennol y Carpenter's Arms.  

 

 

Map o tua 1830.

 

 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size