Croeso

Tabernacl
FFORDD Y CAPEL, EFAIL ISAF, 
PONTYPRIDD CF38 1AN
**** PWYSIG ****
Fyddwn ni ddim yn
diweddaru'r wefan
ar ôl diwedd eleni.
Ewch i dudalen 
Facebook y capel
am y newyddion 
diweddaraf a phob
gwybodaeth.
Ysgrifennydd:
Gwilym Huws
gehpengwern@yahoo.co.uk
07710 237327  
Byddwn yn cefnogi'r elusennau
canlynol yn ystod 2023:
Cymorth i Ferched 
Cwtch
Carmel, Blaenllechau
Gofalwyr Ifanc Rh.C.T.
Banciau Bwyd Taf-Elái a Salem 
HANES YR ACHOS 
Llyfryn digidol, rhyngweithiol,
 ar gael
 YMA