LLOGI’R GANOLFAN

Mae gennym Ganolfan aml-bwrpas ardderchog sy’n cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf. Wyddech chi bod modd llogi’r Ganolfan ar gyfer pob math o weithgareddau?

Mae’n Ganolfan boblogaidd sy’n cynnig amgylchedd deniadol, cyfoes, am bris rhesymol ar gyfer gweithgreddau grwpiau bychain.

Beth am gysylltu i drafod beth allwn ni ei gynnig?  

Os hoffech chi logi’r Ganolfan neu adeilad y capel ar gyfer unrhyw achlysur, cysylltwch â

Geraint Rees, 07816 341527  geraintrees@hotmail.com

Caroline Rees 07539 452130 carolinerees2@hotmail.com

Mae’r daflen hon yn rhoi’r manylion diweddaraf am yr hyn sydd ar gael.

Y Ganolfan – taflen i’r wefan