Ysgol Sul

DSCF6110

Mae gennym Ysgol Sul lewyrchus a bywiog yn y Tabernacl, gyda dros 60 o blant ar y llyfrau. Ar y trydydd Sul ym mhob mis, nhw fydd yn gyfrifol am yr Oedfa Deulu trwy ddarllen, ledio emynau,   gweddïo a chanu ambell i gân. Fel arfer, bydd arweinydd y gwasanaeth o blith yr oedolion yn gwneud cyflwyniad i’r plant, a bu’r cyfan yn llwyddiant ysgubol hyd yn hyn.

Mae gennym dîm brwdfrydig o rieni – mamau gan fwyaf, sy’n cydlynu gwersi’r gwahanol ddosbarthiadau, yn hyfforddi’r corau ac yn trefnu gweithgareddau y tu allan i furiau’r capel.

 

CYNLLUN NADOLIG YR YSGOL SUL 2016

CYNLLUN NADOLIG YR YSGOL SUL: Apêl Cawell Elusen ADREF

Wnewch chi gefnogi’r di-gartref yn Rh.C.T. y Nadolig hwn trwy gyflwyno eitemau i’r Ysgol Sul i’w rhoi mewn cewyll? Byddem yn gwerthfawrogi:

Bwyd sy’n cadw, bwyd mewn tuniau (yn cynnwys cig neu bysgod), siocled a danteithion Nadolig, jamiau a siytni, te, coffi, siocled yfed, llaeth sych, pot nŵdls, sudd ffrwythau, sgwash, creision, deunydd ymolchi, eitemau hylendid merched, anrhegion Nadolig plant (wedi eu lapio gan nodi’r oedran, a ph’run ai i fachgen neu ferch.)

Rhagor o fanylion gan Beth Reynolds ac athrawon yr Ysgol Sul

23 Tachwedd 2016

Trip Ysgol Sul 2013

Fferm Cantref, Aberhonddu

efailP1000815 efailP1000821 efailP1000824

28 Medi 2013

Trip Ysgol Sul 2010

Twmiaid bach

28 Gorffennaf 2010

Amserlen Ysgol Sul 2010

amserlenysgolsulhaf2010

28 Mawrth 2010