Myfyrdod

MYFYRDOD

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn cynnwys deunydd ar y Wê sy’n addas i fyfyrdod,  neu i’w ddefnyddio mewn oedfa. Dyma ddau gyfraniad am y tro.

Yn gyntaf, gweddi seml iawn inni i gyd feddwl yn ddwys am ei chynnwys:

Gweddi

Yn ail, dyma rap a gyfansoddwyd gan Nia a Colin Williams ar gyfer plant yr Ysgol Sul mewn un Oedfa Deulu, a’r plant wrth eu boddau yn ei chyflwyno:

Rap y deg orchymyn