Dillad i Blant Ffoaduriaid

Dyma ddau lun yn dangos rhai o’r plant a dderbyniodd ddillad gennym ni fel aelodau Capel y Tabernacl.

Mae rhagor o luniau i’w gweld YMA

Plant yn derbyn dillad Derbyn dillad