AILAGOR Y CAPEL

AILAGOR Y CAPEL

Medi’r 5ed

11.00 11.45


Oedfa Gymraeg

Bydd yr oedfa’n dechrau am 11:00 yn hytrach nag am 10.45 er mwyn gadael bwlch digonol yn dilyn yr oedfa Saesneg.

 
 
I fynychu’r oedfa, rhaid anfon (ebost, tecstio neu ffonio) capelytabernacl@gmail.com 07710 237327 / 01443 225205 yn datgan eich bwriad.