Cyhoeddiad gan C21

Cyhoeddiad gan C21

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol C21 am 3:00p.m. ddydd Sul, Mehefin 27ain yng nghwmni’r pregethwr, y cerddor a’r awdur John Bell o Gymuned Iona yn yr Alban. Y teitl fydd Haleliwia am Heresi ac mae croeso i bawb ymuno. Rhaid cofrestru ymlaen llaw, a chyfyngir nifer y dyfeisiau a all ymuno i 100. Anfonwch neges cyn Mehefin 18fed at cristnogaeth21@gmail.com, a byddwch yn derbyn manylion sut i dalu’r tâl mynediad o £8 y ddyfais (drwy siec neu drosglwyddiad banc), a chewch ddolen ar gyfer ymuno â’r cyfarfod Zoom.