Oedfaon

Ion 26 – Ann ac Emlyn Davies 
Cyfeilydd: Eleri Huws
Chwe 2 – Sul Pentref Creigiau
Chwe 9 – y Parchg. Aled Edwards
Chwe 16 – Sul Pob Oed 
Chwefror 23 – y Parchg Gethin Rhys
Mawrth 1 – Sul Tonteg a Phentre’r Eglwys
Mawrth 8 – Dr Gareth Roberts, Bangor

Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2019? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.