Oedfaon

Meh 23 Emlyn ac Ann Davies
Meh 30 Allan James ac Ann Griffiths 
gydag Elen Griffiths yn cyfeilio.
Gorff 7 Sul Pentref Pentyrch 
Gorff 14 Sul y Cyfundeb 
ym Mynydd Seion, Casnewydd
Gorff 21 Sul Teuluol:
Parchg. Eirian Rees, a bedyddiadau.

Mae’r cyhoeddiadau wythnosol ar gael  YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2019? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.