Oedfaon

Gorffennaf 8 – Sul y Cyfundeb yn Efail Isaf

Gorffennaf 15 – Oedfa Deuluol   a bedydd (picnic i ddilyn)

Gorffennaf 22 – Allan James

Gorffennaf 29 – Cydaddoli yng Ngwaeld-y-garth (10:30a.m.) Dr Ian Hughes

Awst 5 – Efail Isaf: Geraint Rees

Awst 12 – Cydaddoli yng Ngwaelod-y-garth (10:30a.m.) Eirlys Davies

Awst 19 – Efail Isaf: Emlyn Davies

Awst 26 – Cydaddoli yng Ngwaelod-y-garth (10:30a.m.)

Medi 2 – Y Parchg. D. Eirian Rees


(Rhestr gyflawn YMA)

Mae’r cyhoeddiadau wythnosol ar gael YMA

 

 

 

.