Oedfaon

Meh 19 Glenys Roberts ac Edwyn Evans
Meh 26 Ann ac Emlyn Davies

Gorff 3 Oedfa Gymun yng nghwmni Eifiona, Audrey a Rhiannon Humphreys

Gorff 10 Y Parchedig Aled Edwards


Gorff 17 Oedfa yng ngofal yr Ysgol Sul


Gorff 24 Ymuno â Bethlehem, Gwaelod-y-garth


Gorff 31 Y Parchedig Eirian Rees ar teulu

Medrwch weld mwyafrif
oedfaon rhithiol y 18 mis
diwethaf drwy glicio ar y
ddolen isod. Mae rhai
oedfaon na fedrwn eu
rhannu am na chafwyd
caniatâd rhieni i
ddangos eu plant neu
am eu bod yn deillio
o gyfrif Facebook
preifat. I weld y rhestr, 
cliciwch YMA.

Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2022? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.