Oedfaon

Hydref 7 – Aelodau Pentyrch

Hydref 14 Y Parchg Aled Edwards a Huw Roberts

Hydref 21 – Sul y Cynhaeaf gyda’r Ysgol Sul

Hydref 28 – Gethin Rhys gyda Helen Prosser

Tach 4Emlyn ac Ann Davies

Tach 11 – Sul y Cofio (Dathlu Heddwch) gyda’r Parchg. Aled Gwyn. Os oes gennych gyfraniad ar ffurf cerdd / cân / hanesyn etc mynnwch air gyda Geraint Rees

Tach 18 – Sul Teuluol gydag Iwan Rowlands a Wyn Jones

(Rhestr gyflawn YMA)

Mae’r cyhoeddiadau wythnosol ar gael YMA

 

 

 

.