Oedfaon

17 Hydref

Cwrdd Diolchgarwch

gyda’r Ysgol Sul,

Huw M a Bethan Reynolds.

24 Hydref

Glenys Roberts

a’r Parchg. Gethin Rhys.

31 Hydref

Lyn a Mike West a’r teulu.

7  Tach

Ceri Anwen a Geraint Rees.

14 Tach

Y Parchg Aled Edwards,

Huw a Bethan Herbert.

 

Medrwch weld mwyafrif
oedfaon rhithiol y 18 mis
diwethaf drwy glicio ar y
ddolen isod. Mae rhai
oedfaon na fedrwn eu
rhannu am na chafwyd
caniatâd rhieni i
ddangos eu plant neu
am eu bod yn deillio
o gyfrif Facebook
preifat. I weld y rhestr, 
cliciwch YMA.

Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2020? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.