Oedfaon


Tach 24 – Y Parchg Gethin Rhys
 gyda Gwerfyl Morse
Rhag 1 – Côr Caerdydd gyda sioe Nadolig 
gan Emlyn Dole a Chris Davies, Llanelli
Rhag 8 – Y Parchg. Aled Edwards
Rhag 15 – Dathliad Nadolig y Plant
Rhag 22 – Oedfa’r Twmiaid 
gyda Geraint Rees 
Rhag 29 – Geraint Wyn a Keith Rowlands
Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2019? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.