Oedfaon

Ebr 21 Oedfa'r Pasg: Heulyn a Catrin Rees 
       Cyfeilydd: Siân Elin Jones
Ebr 28 Geraint a Caroline Rees 
       Cyfeilydd: Bethan Roberts
Mai 5  Aelodau Creigiau a Groesfaen
Mai 12 Sul Cymorth Cristnogol
Mai 19 Sul Teuluol gyda Lyn a Mike West,
       Gwilym a Beti Treharne
Mai 26 Parchg. Gethin Rhys a Keith Rowlands
Meh 2 Aelodau Meisgyn/Llanharan/Llantrisant
Meh 9 Parchg. Aled Edwards a Gwerfyl Morse

APÊL SEICLON IDAI

Mae pob un ohonom wedi ein brawychu gan ganlyniadau enbyd trychineb Seiclon Idai yn Nwyrain Affrica, ac yn awyddus i hyrwyddo gwaith y bobol sy’n gweithio ddydd a nos i geisio ymgeleddu’r dioddefwyr.
Mae DEC, sy’n gyfuniad o 14 asiantaeth elusennol (yn cynnwys Cymorth Cristnogol) yng Ngwledydd Prydain, yn gweithredu ar fyrder yn y maes, ac yn apelio am ein cymorth ar y cyfryngau torfol. Mae’r brys yn amlwg, a’r dulliau cyfrannu yn effeithiol:

Ffôn: 0370 60 60 610 neu 01726 986 461

Ar-lein: dec.org.uk

Postio: P O Box 999, Llundain EC 3A 3AA

Mae’r cyhoeddiadau wythnosol ar gael  YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2019? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.

 

 

 

.