Oedfaon

Ion 16 Lowri a Dafydd Roberts

a Helen Prosser

Ion 23 Y Parchg Gethin Rhys

a Heulyn Rees

Ion 30 Rhiannon a Gareth Humphreys

ac eraill

Chwefror 6 Y Parchg Dyfrig Rees

Chwefror 13 Y Parchg Aled Edwards

Chwefror 20  Edwyn Evans

 

Medrwch weld mwyafrif
oedfaon rhithiol y 18 mis
diwethaf drwy glicio ar y
ddolen isod. Mae rhai
oedfaon na fedrwn eu
rhannu am na chafwyd
caniatâd rhieni i
ddangos eu plant neu
am eu bod yn deillio
o gyfrif Facebook
preifat. I weld y rhestr, 
cliciwch YMA.

Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2020? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.