Oedfaon

Cofiwch am y Myfyrdodau
a'r negeseuon sydd ar 
dudalen Facebook y 
capel.

Oedfa 25 Gorffennaf

Myfyrdodau yn seiliedig ar eiriau’r

abades Almaenig, y Santes

Hildegard o Bingen

yng nghwmni Caroline a Geraint Rees.

Cliciwch YMA

 

Oedfa 18 Gorffennaf

Myfyrdod gan y Parchg. Gethin Rhys

ynghyd â chyfraniadau gan

Eifiona Hewitt a SianEleri Fudge.

Cliciwch YMA

 

 

Oedfa 11 Gorffennaf

Ymuno â holl gapeli Cyfundeb

Dwyrain Morgannwg fyddwn ni

ddydd Sul, i wrando ar

wasanaeth gan y Parchg.

Dylan Rhys Parry.

Medrwch ymuno’n fyw

ar Zoom neu wylio wedyn

ar Facebook a You Tube.

Manylion ar gael yn Dolen y Tab

Cliciwch YMA

 

Oedfa 4 Gorffennaf, 2021

Myfyrdod gan y

Parchg. Ganon Aled Edwards,

a’r darlleniad gan Ann Griffiths.

Cawn glywed cân gan

Sian Elin Jones

Cliciwch YMA

BYDD YR OEDFAON
WYNEB-YN-WYNEB
YN AIL-DDECHRAU
YM MIS MEDI

Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2020? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.