Oedfaon

Gorff 21 Sul Teuluol: Parchg. Eirian Rees, 
Jane-Eryl Jones a bedyddiadau.
Gorff 28 –Ym Methlehem, Gwaelod y Garth 
am 10.30 gyda Ian Hughes
Awst 4 –  Parchg. Eirian Rees, yn Efail Isaf
Awst 11 – Bethlehem am 10.30
Awst 18 – Geraint Rees yn Efail Isaf
Awst 25 – Bethlehem am 10.30

Mae’r cyhoeddiadau wythnosol ar gael  YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2019? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.