Oedfaon

Hyd 13: Y Parchg. Aled Edwards 
gyda Huw Roberts; Sian yn cyfeilio
Hyd 20: Gwasanaeth Diolchgarwch
Bethan yn cyfeilio
Hyd 27: Karen Owen y bardd 
gydag Emlyn Davies yn llywyddu ac
Eleri Huws yn cyfeilio
Tach 3 – Pentrefi Tonteg 
a Phentre’r Eglwys
Tach 10 – Sul Heddwch 
yng ngofal Geraint Wyn, Gwion Evans 
a’r Parchg Gethin Rhys
Tach 17 – Y Parchg. Dyfrig Rees
 a Mike West
Tach 24 – Y Parchg Gethin Rhys
 gyda Gwerfyl Morse
Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2019? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.