Oedfaon

Ebrill 29 –Y Parchg Gethin Rhys
gyda Huw Roberts, ac Eleri Huws yn
cyfeilio
Mai 6 -Sul Pentref gydag aelodau
Meisgyn a Groesfaen ac Eleri Huws
yn cyfeilio
Mai 13 –Sul Cymorth Cristnogol
gyda Sian Elin yn cyfeilio
Mai 20 –Oedfa i’r teulu gydag
Elen George yn cyfeilio
Mai 27 – Y Parchg. Eirian Rees gyda Ann Rees,
Sian Elin yn cyfeilio
Mehefin 3 –Cymundeb, gydag
aelodau Llantrisant a Llanharan

(Rhestr gyflawn YMA)

Mae’r cyhoeddiadau wythnosol ar gael YMA

 

 

 

.