Oedfaon

Oedfaon i ddechrau am 11:00 o’r gloch

 

Rhagfyr

4 Y Parchg. D. Eirian Rees


11 Y Parchedig Aled Edwards
(yn y Ganolfan)

18 Oedfa Nadolig plant yr Ysgol Sul ar Twmiaid

 

24 Carolau Nadolig am 5.30

Ionawr

1    Geraint Wyn Davies


8    Y Parchedig Aled Edwards


15  Y Parchedig Denzil John


22  Dr Cynan Dafydd Llwyd


29  Edwyn Evans

 

 

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2023? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.