Archifau Categori: Oedfaon

Oedfaon

12 Medi, 2021

Heulyn Rees

a’r Parchg. Ganon Aled Edwards

 

19 Medi 2021

Helen Prosser

a Lowri a Dafydd Roberts.

 

26 Medi 2021

Rhiannon Humphreys a’r teulu.

 

3 Hydref

Oedfa Gymun

gydag Ann ac Emlyn Davies.

 

10 Hydref

Iwan Rowlands

a’r Parchg. Aled Edwards.

 

17 Hydref

Cwrdd Diolchgarwch

gyda’r Ysgol Sul,

Huw M a Bethan Reynolds.

 

24 Hydref

Glenys Roberts

a’r Parchg. Gethin Rhys.31 Hydref

Lyn a Mike West a’r teulu.

 

Medrwch weld mwyafrif
oedfaon rhithiol y 18 mis
diwethaf drwy glicio ar y
ddolen isod. Mae rhai
oedfaon na fedrwn eu
rhannu am na chafwyd
caniatâd rhieni i
ddangos eu plant neu
am eu bod yn deillio
o gyfrif Facebook
preifat. I weld y rhestr, 
cliciwch YMA.

Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2020? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.

 

Oedfaon

Gorffennaf 3ydd Oedfa Gymun o dan ofal Y parch Gethin Rhys a Gwerfyl Morse

Gorffennaf 10fed Sul y Cyfundeb ym Mhenarth

Gorffennaf 17eg Oedfa Deuluol

Gorffennaf 24ain Y parchedig Dyfrig Rees

Gorffennaf 31ain Cyd-addoli gydag Aelodau Bethlehem, Gwaelod y Garth ym Methlehem am 10.30

Awst 7fed Y Parch Eirian Rees

Awst 14eg Cyd-addoli ym Methlehem, Gwaelod y Garth

Awst 21ain Allan James

Awst 28ain Cyd-addoli ym Methlehem, Gwaelod y garth

 

 

Mae casgliad o luniau o’r adnewyddu

ar y dudalen “Yr Achos” ac wedyn

“Newyddion.”

DSCF6035