Archifau Categori: Oedfaon

Oedfaon

Oedfaon i ddechrau am 11:00 o’r gloch

 

Rhagfyr

4 Y Parchg. D. Eirian Rees


11 Y Parchedig Aled Edwards
(yn y Ganolfan)

18 Oedfa Nadolig plant yr Ysgol Sul ar Twmiaid

 

24 Carolau Nadolig am 5.30

Ionawr

1    Geraint Wyn Davies


8    Y Parchedig Aled Edwards


15  Y Parchedig Denzil John


22  Dr Cynan Dafydd Llwyd


29  Edwyn Evans

 

 

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2023? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.

 

Oedfaon

Gorffennaf 3ydd Oedfa Gymun o dan ofal Y parch Gethin Rhys a Gwerfyl Morse

Gorffennaf 10fed Sul y Cyfundeb ym Mhenarth

Gorffennaf 17eg Oedfa Deuluol

Gorffennaf 24ain Y parchedig Dyfrig Rees

Gorffennaf 31ain Cyd-addoli gydag Aelodau Bethlehem, Gwaelod y Garth ym Methlehem am 10.30

Awst 7fed Y Parch Eirian Rees

Awst 14eg Cyd-addoli ym Methlehem, Gwaelod y Garth

Awst 21ain Allan James

Awst 28ain Cyd-addoli ym Methlehem, Gwaelod y garth

 

 

Mae casgliad o luniau o’r adnewyddu

ar y dudalen “Yr Achos” ac wedyn

“Newyddion.”

DSCF6035