Archifau Categori: Oedfaon

Oedfaon


Tach 17 – Geraint Rees
 a Mike West
Tach 24 – Y Parchg Gethin Rhys
 gyda Gwerfyl Morse
Rhag 1 – Côr Caerdydd gyda sioe Nadolig 
gan Emlyn Dole a Chris Davies, Llanelli
Rhag 8 – Y Parchg. Aled Edwards
Rhag 15 – Dathliad Nadolig y Plant
Rhag 22 – Oedfa’r Twmiaid 
gyda Geraint Rees 
Rhag 29 – Geraint Wyn a Keith Rowlands
Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2019? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.

 

 

 

 

 

 

Oedfaon

Gorffennaf 3ydd Oedfa Gymun o dan ofal Y parch Gethin Rhys a Gwerfyl Morse

Gorffennaf 10fed Sul y Cyfundeb ym Mhenarth

Gorffennaf 17eg Oedfa Deuluol

Gorffennaf 24ain Y parchedig Dyfrig Rees

Gorffennaf 31ain Cyd-addoli gydag Aelodau Bethlehem, Gwaelod y Garth ym Methlehem am 10.30

Awst 7fed Y Parch Eirian Rees

Awst 14eg Cyd-addoli ym Methlehem, Gwaelod y Garth

Awst 21ain Allan James

Awst 28ain Cyd-addoli ym Methlehem, Gwaelod y garth

 

 

Mae casgliad o luniau o’r adnewyddu

ar y dudalen “Yr Achos” ac wedyn

“Newyddion.”

DSCF6035