Agor y Ganolfan

Y Ganolfan

Capel
Mae’r hen festri wedi cael ei ehangu ac addasu i fod yn neuadd gymunedol aml-bwrpas. Mae’n cynnwys neuadd sy’n dal hyd at 70 o bobl a lolfa gellir ei rannu’n ddwy ystafell a chegin. Mae pedwar cyfrifiadur yn y lolfa gyda chysylltiad rhyngrwyd ac mae sgriniau teledu ar gael ar gyfer cyflwyniadau.

Agorwyd y Ganolfan gan Dr Geraint Stanley Jones C.B.E. dydd Sul, 5 Medi 2010. Bu’n wythnos o ddathlu yn y capel gyda cinio yn dilyn yr agoriad ac arddangosfa arbennig o hanes y capel a’r ardal yn y Ganolfan newydd. I gloi’r dathlu cynhaliwyd Gymanfa Ganu ar brynhawn Sul 12 Medi.

Gellir gweld lluniau o’ r broses o adeiladu’r Ganolfan yma >> Adeiladu

Gellir gweld paneli’r arddangosfa yma >> Arddangosfa

Cyhoeddwyd llyfr arbennig ‘Gwres yr Efail’ yn olrhain hanes y capel a’r datblygiadau ers 1970.

Gwres yr Efail

Geraint Stanley Jones

 

Arddangosfa