Tylwyth Teg

TYLWYTH TEG

Ddiwedd y llynedd, penderfynodd Teulu Twm sefydlu siop masnach deg, sef stondinau sy’n cael eu trefnu yn syth ar ôl yr oedfa unwaith y mis, dan yr enw Tylwyth Teg. Mae’r siop yn gwmni cydweithredol gafodd ei sefydlu fel rhan o gynllunYoung Cooperatives Traidcraft, ac aelodau Teulu Twm eu hunain sy’n rheoli ac yn berchen ar y cwmni. Mae rhagor o fanylion am y cynllun ar gael ar www.youngcoopertaives.org.uk

Arweinyddion Teulu Twm yw Huw a Beth Roberts

 

Siop Teulu Twm

Siop Teulu Twm

Siop Teulu Twm