Chwyddo Cronfa Apêl Haiti

Llawer o ddiolch i’r rhai sydd wedi bod mor ddiwyd yn rhedeg y stondin nwyddau Masnach Deg.  Gwnaed elw o £1129.82 yn ystod y cyfnod diwethaf, a throsglwyddwyd siec am y swm anrhydeddus hwn i Apêl Haiti.