Fideo y Twmiaid

Dyma fideo diweddaraf y Twmiaid a ddangoswyd am y tro cyntaf yn y capel fore Sul, Chwefror 21ain.

http://tabernacl.org/lluniau/2016TwmiaidPatagonia.mp4

Bu rhai o blant yr Ysgol Sul ar y rhaglen ‘Stwnsh’  fore Sadwrn, Tachwedd 22ain.  Dyma nhw ynghanol eu hwyl:

 

Plant y Tab ar Stwnsh

 

Dyma fideo a ddangoswyd gan y Twmiaid Bach yn ein Gwasanaeth Diolchgarwch ym mis Hydref eleni (2014)