Taith Mari Jones

Teulu Twm
Wnaeth Teulu Twm gwblhau taith noddedig Mari Jones penwythnos olaf Hydref 2010 – 28 milltir dros ddau diwrnod o Lanfihangel y Pennant i’r Bala. Fe fysai’r grwp yn ddiolchgar iawn am unryw gyfraniad i’r elusen, yr NSPCC