Y Ganolfan

Y GANOLFAN, TABERNACL, EFAIL ISAF  

Mae gennym Ganolfan aml-bwrpas ardderchog sy’n cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf. Wyddech chi bod modd llogi’r Ganolfan ar gyfer pob math o weithgareddau?

Mae’n Ganolfan boblogaidd sy’n cynnig amgylchedd deniadol, cyfoes, am bris rhesymol ar gyfer gweithgreddau grwpiau bychain.

Beth am gysylltu â Rheolwr y Ganolfan i drafod beth allwn ni ei gynnig?  

Ann Dixey – 07505 323299

Mae’r daflen hon yn rhoi’r manylion diweddaraf am yr hyn sydd ar gael.

Medrwch lawrlwytho’r daflen i’w darllen neu ei hargraffu drwy wasgu yma:        Y Ganolfan

(Lluniwyd y daflen gan wasg Morgannwg)