GWASANAETH DANFON BWYD

GWASANAETH DANFON BWYD

Cliciwch YMA i weld pa gwmnïau lleol sy’n cynnig gwsanaeth danfon bwyd i gwsmeriaid sy’n hunan-ynysu.

Y BANC BWYD

Gan na fedrwn gasglu bwyd yn y capel na chynorthwyo gyda’r casgliad blynyddol yn Tesco, rydym yn trefnu casgliad ariannol arbennig ar gyfer y Banc Bwyd. 

Mae’n braf iawn medru cyhoeddi bod cannoedd o bunnoedd wedi cyrraedd ein Trysorydd, a’r gobaith yw anfon siec sylweddol iawn at y Banc Bwyd cyn gynted ag sy’n bosib fel bod modd i’w trefnwyr brynu’r bwyd sydd ei angen. Diolch o galon i bawb sydd eisoes wedi cyfrannu’n hael unwaith yn rhagor, a hynny mor fuan wedi apêl y llifogydd.
 
Os ydych eto i gyfrannu, gallwch wneud hynny trwy anfon siec at Arwyn Jones, ein trysorydd, yn daladwy i Capel y Tabernacl Cyf, gyda nodyn yn enwi’r Banc Bwyd. Dyma ei gyfeiriad:

Mr Arwyn Lloyd Jones, 
Tŷ Newydd, 
39 Parc Bryn Derwen, 
Llanharan, 
Pontyclun  CF72 9TU 


Neu medrwch wneud trosglwyddiad banc i:

Côd didoli  30-96-72 Rhif cyfrif  03607499.
Cofiwch gynnwys eich enw a nodi Banc Bwyd.

CASGLIAD AT DDIFROD Y LLIFOGYDD
DIOLCH YN FAWR IAWN i chi i gyd am eich ymateb anhygoel i’r apêl yma. Drwy haelioni dihysbydd aelodau a chyfeillion y Tabernacl, mae’r casgliad wedi cyrraedd £1,800 yn barod, gydag wythnos i fynd, a heb gyfrif cyfraniad canolog gan y capel. Bydd John Llew yn trosglwyddo siec i Rhoddion Llifogydd RhCT ddiwedd y mis.